Waarom is ervaringsgericht behandelen ontwikkeld?

In mijn werk als verpleegkundig specialist merkte ik al snel dat de gesprekbehandelingen niet bij iedereen even effectief zijn of soms erg lang duren. Tenminste bij de groep patiënten waar ik veelal mee werkte. Patiënten met complexe problemen, die vaak al langdurig in behandeling waren. Al dan niet met tussenpozen. Daarnaast vond ik het behandelen zwaar. Vanuit een mindful en betrokken houding werd ik geraakt door de vele heftige verhalen in mijn vak, die ik niet altijd zo gemakkelijk los kon laten. Ik was op zoek naar hoe ik dit anders kon doen. Hoe ik het werk zelf makkelijker vol kon houden, zonder mijn betrokkenheid te verliezen. Maar ik was ook gericht op zoek naar hoe ik patiënten beter kon helpen. 

Ik kwam uit bij acceptance and commitment therapy, de polyvagaal theorie van Steven Porges en de praktische toepasbaarheid daarvan vertaald naar behandelingen door Dep Dana. Pat Ogden beschrijft vanuit de sensorimotor psychotherapie hoe je de window of tolerance (WOT) met oefeningen kan verbreden en Peter Levine maakt hier gebruik van door met arousal te pendelen op de grenzen van de WOT en te titreren. Bessel van de Kolk heeft al deze zaken aan elkaar verbonden en beschrijft het geheel van de werkzaamheid van deze interventies en behandelingen. Vanuit The School of Play leerde ik hoe interventies vanuit improvisatie, clownerie, drama, dans en mindful bewegen naadloos aansluiten op die theorieën en ervaarde ik hoe zinvol speelsheid is om lucht voor ontwikkeling en verandering te bieden. Tijdens een training in Londen over open dialogue leerde ik de mindful houding en betrokkenheid op een goede manier te gebruiken. Een manier waardoor ik het beter kon volhouden. Dit alles is voor mij wat ervaringsgericht behandelen inhoudt, een geheel van verschillende delen die elkaar versterken. Een geheel die behandelingen effectief en goed gefundeerd maakt. Een geheel waardoor behandelen makkelijker wordt voor jou en voor de patiënt. En dat allemaal gewoon vanuit jouw kantoor, zonder (al te veel) extra hulpmiddelen, zodat je het makkelijk en op ieder moment kan toepassen. 

Mijn weg naar ervaringsgericht behandelen

Ervaringsgericht werken vanuit je kantoor, dat is niet zo’n vanzelfsprekendheid. Ervaringsgerichte behandeling in de psychiatrie vind je terug in creatieve, drama-, muziek- en psychomotore therapie. In de verslavingszorg nam ik als verpleegkundige met de patiënten deel aan deze behandelonderdelen. Waarna ik, wat daar gebeurde, koppelde aan de gesprekken die ik voerde met patiënten. Bepaalde strategieën en patronen van patiënten werden duidelijker en dus makkelijker bespreekbaar. Ook in mijn eigen ervaring als hulpzoekende merkte ik dat de combinatie van gesprekken en ervaringsgericht werken blinde vlekken blootlegden die anders niet zichtbaar werden voor mij. Enerzijds omdat ze niet voor niks blind zijn die vlekken en anderzijds, omdat ik het soms gewoon te moeilijk vond om er iets over te zeggen of mijn systeem al in de bevriezingsstand stond, voordat ik het door had. Dan had ik de woorden niet. Door ervaringsgerichte oefeningen kwamen deze zaken boven, waarna we dit in het verdere gesprek of met een andere ervaringsgerichte oefening konden verdiepen of veranderen. Dat bracht beweging in mij, waar ik even tot stilstand gekomen was en dat zie ik ook veelvuldig terug bij patiënten. 
Nadat ik klaar was met de opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ heb ik me toegelegd op het ervaringsgericht behandelen. Ik volgde verschillende trainingen op dit gebied en verfijnde mijn behandelingen door ervaringsgerichte oefeningen te gebruiken tijdens andere behandelprotocollen of door een behandeling in zijn geheel ervaringsgericht te laten verlopen, gewoon vanuit mijn kantoor op het werk of in mijn praktijk. 

Getraind worden in ervaringsgericht behandelen?

Ik geef trainingen om nog veel meer behandelaren enthousiast te maken over deze manier van behandelen. Behandelen met de gefundeerde onderbouwing, zodat je precies weet wat en waarom je iets doet. Deze manier van behandelen is snel, effectief en gaat met veel lucht gepaard. Dat maakt behandelen makkelijker voor de behandelaar en voor de patiënt. Ontwikkelen en werken vanuit de veilige groeizone zorgt voor meer veerkracht bij de patiënt, maar ook bij jou als behandelaar!  

Ervaringsgericht behandelen

Ik bied verschillende trainingen in ervaringsgericht behandelen aan. Zoals:
Ervaringsgericht behandelen;
Ervaringsgerichte acceptance and commitment therapy (ACT);
Polyvagaaltheorie in behandeling;
De zin van speelsheid en lol in behandeling;
Veerkrachtversterking voor jou als behandelaar.

Tijdens de trainingen word je meegenomen in de theorie en evidentie van het onderwerp. Het fundament waarop ik je wil laten ervaren wat die theorieën en oefeningen doen bij je. Om je met praktische toepassingen, die je meteen kan gebruiken tijdens behandelingen, weg te laten gaan.

Wil je meer weten over deze trainingen? Wil je jezelf, een team of als groep je aanmelden voor deze trainingen? 

Ik heb, onder anderen, schitterende incompany trainingen gegeven bij: