Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk?

Mensen die hoogbegaafd zijn hebben, enerzijds een bijzonder talent (bijvoorbeeld in hun intelligentie). Anderzijds zien we factoren terug als een intens en complex gevoelsleven, het waarnemen van meer prikkels, snel en creatief denken. Veelal zijn mensen die hoogbegaafd zijn ook gedreven, hebben een nieuwsgierige houding waarbij ze regelmatig graag met ontwikkeling bezig zijn. In behandeling zien we dat deze laatste drie kenmerken vaak verstopt raken onder de psychiatrische problemen waarvoor deze mensen bij ons aankloppen.
Wist je dat 
87% van de hoogbegaafde mensen tevens hoogsensitief blijkt te zijn (aldus onderzoek van Elke van Hoof en Rianne van de Ven)?

Het brein is anders

Er is steeds meer bewijs vanuit neurowetenschappelijk onderzoek dat het hoogbegaafde brein significant anders is qua vorm, bouw, functionaliteit, structuur, interne netwerken en verwerkingssnelheid. Wat weer gevolgen heeft het sociale functioneren, emoties onder controle houden, geheugen, verwerken van prikkels en mate van cognitief ingesteld zijn. Al deze verschillen maken dat een hoogbegaafde zich vaak ‘anders’ voelt dan anderen in de omgeving. Deze ‘mismatch’ wordt versterkt als het onderwijsaanbod of het werkniveau niet aansluit bij de cognitieve capaciteiten. 

Hoogbegaafdheid is van grote invloed op behandeling- en begeleidingsvorm

Het ‘anders voelen’ leidt geregeld tot het zich aanpassen aan de omgeving, in een poging om aansluiting te vinden. Het gevolg is echter dat een (belangrijk) deel van de eigen vaardigheden en persoonlijke kenmerken niet optimaal tot hun recht komt. Dit kan zorgen voor onder andere depressieve symptomen, angstklachten, trauma gerelateerde klachten en problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling.

Door de hoogbegaafdheidskenmerken lijken de psychiatrische klachten soms heel anders of minder problematisch dan ze eigenlijk zijn. Ook kunnen de psychiatrische problemen op hun beurt er voor zorgen dat de kenmerken van hoogbegaafdheid onvoldoende zichtbaar zijn. Het is belangrijk om hier goed naar te kijken, omdat de factor hoogbegaafdheid erg belangrijk is in het vormen van goede begeleiding en behandeling, die er vaak heel anders uit moet zien. Daarnaast voelt een patiënt (hoe jong ook) zich pas echt geholpen, als je begrijpt hoe ongelofelijk complex zijn gedachtegangen soms kunnen zijn.

Waarom geef ik training over hoogbegaafdheid in de psychiatrie?

Sinds ik gespecialiseerd ben in hoogbegaafdheid herken ik steeds meer patiënten hierin. Geschat wordt dat één op de drie hoogbegaafden het heel moeilijk heeft in het leven. Deze groep komt waarschijnlijk (vaak) in aanmerking met de psychiatrie en wordt daar niet voldoende herkend of goed geholpen op dit moment. Daar wil ik graag verandering in brengen. Ik heb gezien dat collega’s vaak een kennis te kort hebben op dit gebied. Maar ook dat, als dit tekort opgelost wordt, het veel verandering geeft in de behandeling van deze groep patiënten. Iedere behandelaar wil goed voor zijn patiënten zijn, dat kan pas als je weet waar je op mag letten en hoe je bepaalde aanpassingen in de behandeling kan maken, ik help je hier graag bij in trainingen of tijdens een intercollegiaal overleg. 

Hoogbegaafdheid in de psychiatrie

Ik bied verschillende trainingen aan over hoogbegaafdheid. In een dagdeel kan ik informatie geven over wanneer je aan hoogbegaafdheid kan denken bij je patiënt of klant en hoe je hier met diagnostiek mee om kan gaan. Tijdens een hele dag kan ik je daarnaast informatie geven over de behandeling van volwassenen.  In twee trainingsdagen geef ik je zinvolle handvaten om je diagnostiek en behandeling af te stemmen op deze patiënten / klanten. Ik geef ook trainingen over seksuele- en genderdiversiteit bij hoogbegaafden. Je kan de trainingen ook goed combineren met de training over hoogsensitiviteit. 

Wil je een training volgen over hoogbegaafdheid in de psychiatrie? 

Ik heb, onder anderen, schitterende incompany trainingen gegeven bij: