Dit is de disclaimer voor het gebruik van de website van The Spotlights en/of de eHealth Zelfari ® van The Spotlights (hierna: The Spotlights) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82023867 en is gevestigd aan Kerkplein 66 (6367 ES) te Voerendaal.  

Door het gebruiken van de website van The Spotlights en/of de eHealth Zelfari ® van The Spotlights stemt u in met de disclaimer.

The Spotlights behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website, de eHealth Zelfari ® en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website van The Spotlights en/of de eHealth Zelfari ® van The Spotlights zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn.

The Spotlights aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website van The Spotlights en/of de eHealth Zelfari ® van The Spotlights. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website van The Spotlights en/of de eHealth Zelfari ® van The Spotlights. Aan de inhoud van de website van The Spotlights en/of de eHealth Zelfari ® van The Spotlights kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van The Spotlights voor zover deze niet aan derden toebehoren.